סהר חגי - כנראה

מחבר: סהר חגי
מלחין: ניצן קייקוב

מכל השפות שאתה מכיר
אתה בוחר לשתוק
וכל הדמעות שאתה מחזיק
כי לא רוצה לבכות יותר
רק שוטף את הפנים במים הקרים
זה נותן לך עוד כמה שעות

את כל המכות שאתה מחזיר
אתה מחזיר לעצמך
בתוך השקרים שאתה אומר
אתה כבר מאבד אותך
רק מחזיק את החיים בידיים הריקות
זה נותן לך עוד כמה שעות

כנראה שניסית הכול
אם הכול עומד עכשיו ורק אתה זז
והסוף שצועק מרחוק
ואתה נושם עמוק ומחשב כמה עוד נשאר

שלוש דקות שאתה עומד
בעיניים מבריקות
ועוד בן אדם אחד עובר
הוא לא עוצר לראות אותך
רק שומע צעקות בשני קולות
זה נותן לך עוד כמה שעות