שליחת יצירות

*שימו לב:
– ניתן לשלוח עד שתי יצירות בחודש. כל חודש יתאפס מונה היצירות ותוכלו לשלוח שתי יצירות נוספות.
– בכל טופס שליחת קבצים ניתן לשלוח רק קובץ אחד. אם ברצונכם לשלוח קובץ נוסף, הכנסו שוב לממשק שליחת היצירות והעלו קובץ נוסף.

שם משפחה
שם פרטי
כתובת אימייל
שליחת יצירות
- ניתן להעלות קבצים בפורמט: mp3, doc, docx, pdf, txt בלבד.
- מגבלת גודל קובץ: 10MB.
- שם קובץ באנגלית בלבד
בחרו יצירה להעלאה